Karma asztrológia

karma

A karma asztrológia feltételezi a reinkarnáció létjogosultságát, miszerint halálunk után újból testet öltük egy másik életben. Az újjászületések sorozata mindaddig folytatódik, amíg egyre tökéletesebb életek során meg nem szabadulunk a karmánktól. A karma szó cselekedetet, tettet jelent. A karma törvénye szerint minden cselekedetünk egy annak megfelelő következménnyel jár, illetve minden, ami történik a világban, az maga egy következmény, vagyis valamilyen oknak az okozata. A karmát sokan a „szemet szemért fogat fogért” elvével azonosítják, ezzel szemben inkább a „ki mint vet, úgy arat” filozófiája jellemzi. A karma törvénye nem jelent eleve elrendeltetést, hiszen az embernek lehetősége van befolyásolnia a sorsát. Minden pillanatban jövőnk magjait ültetjük el. Ilyen értelemben nem a tőlünk független sors, nem a véletlenek döntenek életünk felől, hanem minden esetben az ok-okozati összefüggések alapján mi magunk vagyunk felelősek minden tettünkért és annak minden következményéért, bármelyik életünkben is történt.

Összes előző éltünk tapasztalata és energiamintázata összegződik a horoszkópunkban. A legjelentősebb karma jelölők az asztrológiai képletben a felszálló és a leszálló Holdcsomópont, más néven a Sárkányfej és a Sárkányfarok. Minden embernek megvan a személyiségére szabott egyedi életfeladata. Ez nem feltétlenül a hivatást jelenti, de összefügghet azzal is. Ezekről ad felvilágosítást a horoszkópban a felszálló holdcsomópont jegy és házhelyzete, fényszögei és uralkodó bolygója. Ezen kívül fontos jelölők még a karma asztrológiában a Chiron , a „hátráló” (retrográd) bolygók és a Szaturnusz.

A leszálló Holdcsomópont házhelyzete megmutatja azt az életterületet, amelyre a legnagyobb hangsúlyt helyeztük előző inkarnációinkban, míg jegyhelyzete azokat a tulajdonságokat jelöli, melyek hangsúlyosak voltak jellemünkben, ezen kívül megmutatja berögzült szokásainkat, hiedelmeinket, illetve képességeket melyekkel rendelkeztünk. Éltünket a döntéseinkkel előidézett események és körülmények alakítják. Ha ezeket a döntéseket tudatosan hozzuk meg és nem ösztönösen reagálunk a berögzült mintáink alapján, hatalmas lépést tehetünk fejlődésünkben.

Életünk első felében általában még a leszálló Holdcsomópont mintája figyelhető meg és csak később, a második visszatérés (37 év) tájékán kezdünk el tudatosabban a felszálló Holdcsomópont által kijelölt életfeladatunk felé haladni.